DA canviarà de dalt a baix el projecte de bases tributàries

El grup parlamentari demòcrata està decidit a esmenar una grandíssima part del projecte de llei de bases de l’ordenament tributari.

DA està treballant en l’anàlisi del text presentat pel Govern i en la redacció de les esmenes que hi pensa introduir. I el resultat de tot plegat serà un text “irreconeixible” si es tira endavant el plantejament que té el grup, segons van confirmar ahir fonts properes als demòcrates. El text ha rebut estopa per part de tots els sectors polítics i socioeconòmics. També els altres dos grups representats a la cambra parlamentària tenen previst presentar esmenes a l’articulat. En alguns punts, PS i SDP coincidiran amb els demòcrates. Però en d’altres no.     Els dos primers tenen menys por que els tercers a les inspeccions fiscals. I consideren que un marc tributari directe sense controls no té sentit. Però el sentiment més generalitzat, que vindria representat pel grup demòcrata i, també, per la patronal empresarial, el sector bancari i altres col·lectius professionals, manté que la normativa presentada a tràmit parlamentari dota d’amplíssimes potestats les investigacions fiscals. Les entitats financeres i el Col·legi d’Advocats, per exemple, troben que el text aprovat pel Govern vulnera el secret bancari i el professional. Tots aquests aspectes, segons les fonts consultades, seran tinguts en compte pels demòcrates. En general, i segons va manifestar dies enrere el president de DA, s’han de buscar mecanismes per garantir una major protecció a l’obligat tributari.     En tot cas, els parlamentaris demòcrates ja van advertir al seu dia el Govern de les dificultats que suposava el text. I segons les fonts consultades ahir, fins i tot es va arribar a suggerir als responsables governamentals que retiressin el text legislatiu per tal de revisar-ne els aspectes més polèmics. El Govern no va acceptar. I els demòcrates no van voler retornar el text a l’edifici administratiu per no escenificar obertament una fractura. Les divergències s’acabaran visualitzant en forma d’esmena. El grup de DA sol·licitarà una pròrroga en el període de presentació dels suggeriments, que ja ha experimentat algun allargament i inicialment finalitza dilluns.     Els demòcrates encara estan analitzant un text que suposa “una patata calenta”. Es preveu presentar unes quantes desenes d’esmenes –algunes fonts van parlar de 80– que comportarien un canvi molt substancial. I que no contemplaria ni el pretès pel Govern ni algunes de les aspiracions expressades per les corporacions parroquials, com ara disposar d’una agència tributària comunal.

L’ESTRUCTURA DE L’IRPF ES MANTÉ DE FORMA INTACTA

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) entrarà en vigor l’1 de gener del 2015 –a no ser que amb prou marge de temps hi hagi unes eleccions que permetin al nou Consell derogar la llei que s’aprovarà aquesta legislatura– i, de forma genèrica, tindrà un tipus del 10% amb importants rebaixes gràcies a les reduccions que el projecte de llei establirà. Les persones que tinguin un salari anual que quedi per sota dels 24.000 euros no hauran de tributar. I el segon tall quedarà situat en 40.000 euros. L’estructura fonamental del projecte de llei presentat a tràmit parlamentari pel Govern es mantindrà. I el que canviaran seran aspectes de fons no substancials. Els integrants demòcrates de la comissió de Finances i Pressupost ja tenen pràcticament tancades totes les esmenes que presentaran a la llei de l’IRPF. Les modificacions fonamentals que es proposaran tenen a veure amb alguns dels elements que integren la base imposable i, també, amb la revisió d’algunes de les exempcions que ara es preveuen. El catàleg que inclou ara el projecte de llei patirà algunes alteracions. Com també alguns dels capítols que componen la base imposable, ja que s’han vist elements que no cotitzen a la CASS i han de quedar fora d’aquella base i altres que sí que cotitzen i s’hi han d’incloure.

Font: Diari d’Andorra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *