Qualitat

ORGANITZACIÓ I QUALITAT

L’organització de la seva empresa és la més eficient possible? Els processos i els circuits administratius estan optimitzats per obtenir el màxim rendiment amb el mínim cost possible? Els seus clients i proveïdors li demanen una certificació de qualitat? Tenim resposta a aquestes preguntes i li podem proposar les solucions necessàries per fer de la seva empresa una organització modèlica amb una certificació de qualitat reconeguda a nivell internacional.

  •  Anàlisi de l’organització i dels circuits administratius i operacionals
  •  Anàlisi funcional de processos
  •  Implantacions de sistemes de gestió de la qualitat basats en les normes ISO