politica-empresa-1024x242

POLÍTICA D’EMPRESA

Qualitat, confidencialitat i secret professional

Som un despatx professional d’economistes que dóna servei als seus clients des de l’any 1997 en els camps de l’assessorament, auditories, comptabilitats, l’assistència i la gestió d’empreses

El nostre enfocament es basa en un contacte directe i permanent amb el client, a fi d’establir i mantenir relacions molt personalitzades garantint la màxima confidencialitat i el més estricte secret professional.

El secret professional és per a tots els membres del nostre equip, una norma fonamental que no solament es practica diàriament sinó que també queda plasmada en la clàusula setena del nostre contracte laboral: “L’empleat és obligat a respectar el secret professional vinculat amb el lloc de treball que en cada moment ocupi a l’empresa i, en conseqüència, és responsable d’assegurar que tota la informació que tingui a conèixer dels resultats de la seva activitat a l’empresa sigui protegida contra robatori, divulgació no autoritzada o ús incorrecte”.