ordino

RESIDIR A ANDORRA

Si el que desitja és traslladar la seva residència efectiva a Andorra, ens posem a la seva disposició per tots els tràmits administratius (immigració, seguretat social, etc.) així com el que precisi a nivell personal i familiar (recerca d’habitatge – lloguer/compra), obertura de compte bancari, vehicles (matriculació, compra/lloguer), escolarització dels fills (diferents sistemes educatius), etc:

 • Residència i treball per compte aliè:
  • Per 1+2+2+2+10 anys
  • Mínim 183 dies/any
 • Residència i treball per compte propi:
  • Per 1+2+2+2+10 anys
  • Mínim 183 dies/any
  • Autoritzat inversió estrangera/constitució societat
  • Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la societat
  • Disposar del registre de comerç
 • Residència sense activitat lucrativa:
  • Per 2+2+3+10 anys
  • Mínim 90 dies/any
  • Dipòsit a l’INAF: 50.000 euros (10.000 euros/persona a càrrec)
  • Inversió de 400.000 euros en actius andorrans: immoble, capital social, deute públic o dipòsit a l’INAF (en màx. 6 mesos)
 • Residència per raons professionals:
  • Per 2+2+3+10 anys
  • Seu de la seva activitat professional a Andorra
  • Màxim una persona contractada
  • 85% serveis prestats fora d’Andorra
  • Dipòsit a l’INAF: 50.000 euros (10.000 euros/persona a càrrec)
 • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu:
  • Per 2+2+3+10 anys
  • Mínim 90 dies/any
  • 85% serveis prestats fora d’Andorra
  • Dipòsit a l’INAF: 50.000 euros (10.000 euros/persona a càrrec)