Auditoria

AUDITORIA

Representen els estats financers la imatge fidel de la seva empresa? Està segur que els seus comptes no contenen errors significatius? Per garantir la tranquil·litat del soci/propietari, li proposem un equip preparat, experimentat i independent que farà una radiografia total i completa de l’estat dels seus comptes, dels seus estats financers o del funcionament de la seva organització. Amb les nostres auditories sabrà com encarar el futur amb la confiança necessària de qui té totes les variables controlades.

  • Auditories economico-financeres
  • Auditories fiscals i de legalitat
  • Revisions limitades de comptes
  • Implantació i revisió de sistemes de comptabilitat general, analítica i pressupostària
  • Adaptació a les normes internacionals de comptabilitat
  • Consolidació de balanços
  • Comissaris i censors de comptes