Fiscalitat

ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLE I LABORAL

Des de GM Consultors creiem que les empreses i els empresaris han de poder dedicar-se en tota tranquil·litat al que millor saben fer, portar els seus negocis. Per la part fiscal, comptable i laboral, nosaltres ens encarreguem de tot. No s’haurà de preocupar dels canvis en la legislació, ni dels terminis, ni de les liquidacions, ni de totes les tasques burocràtiques que això suposa. El nostre experimentat equip està perfectament preparat per assumir aquestes tasques, en tota confiança, estalviant-li temps i diners.

Serveis Fiscals

 • Càlcul i optimització fiscal
 • Liquidacions fiscals (Impost General Indirecte, Impost de societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre la Renda de No Residents)
 • Tràmits prop de Govern: registre de societats, de comptes i administració tributària

Serveis Comptables

 • Implantació i revisió de sistemes de comptabilitat general, analítica i pressupostària
 • Adaptació a les normes internacionals de comptabilitat (NIC, NIIF)
 • Adaptació al nou Pla General de Comptabilitat andorrà
 • Assistència en els tancaments comptables i confecció dels estats financers obligatoris
 • Consolidació de balanços

Serveis Laborals

 • Dret laboral, càlcul liquidacions
 • Confecció de nòmines
 • Tràmits i declaracions a la seguretat social