Els autònoms deutors podran tenir cobertura de la CASS

Els treballadors autònoms que des del 2009 tenien l’obligació de cotitzar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i no ho han fet fins ara, i per tant tenen contret un deute amb la parapública que els impediria estar coberts per la Seguretat Social fins que no haguessin abonat el total de l’impagat, podran tenir cobertura a partir del moment que iniciïn el reintegrament, que podrà ser fraccionat.

Aquesta era una de les anomalies que presenta la vigent llei i les seves ulteriors modificacions per ajornar-ne l’entrada en vigor d’alguns aspectes. Vist el forat, el Govern i el grup parlamentari demòcrata han pactat esmenar la modificació legislativa actualment en tràmit al Consell. I suprimir aquell redactat que feia que els treballadors per compte propi quedessin sense cobertura des del moment que tenien un deute pendent amb la CASS. Per assegurar que la mesura sigui vigent més ràpidament, la mateixa disposició s’inclourà en el projecte de llei del pressupost.     El ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, va recordar que la CASS “ha de tenir vocació que tots els seus afiliats tinguin cobertura”. I va anar encara una mica més enllà quan va assegurar que és un element “bàsic essencial” de la parapública que “cobreixi els seus cotitzants”. La mesura introduïda via esmena no només anirà a favor d’aquells autònoms que no s’havien afiliat fins ara i que des del 2009 estaven obligats a fer-ho. També beneficiarà tots aquells treballadors que en un moment donat contreguin un deute. Quan el comencin a saldar (no pas quan l’hagin saldat del tot) tornaran a tenir cobertura. Tant Cinca com la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, van avançar la mesura. Però no van poder concretar quantes persones encara no han passat a cotitzar quan ho haurien d’haver fet. Sí que van parlar de forma inconcreta de més de 300 que es podrien trobar en la situació de començar a pagar i estar descobertes. Les modificacions legislatives també dotaran d’un mecanisme legal la CASS per poder fraccionar els deutes dels seus afiliats. Fins ara es feia com a mesura aplicada en altres camps. Però no pas perquè ho recollís cap disposició legal d’aplicació específica per a la parapública.     DA introduirà “desenes d’esmenes” a la Llei de la CASS, segons va reconèixer el conseller demòcrata Xavier Montané. A parer seu, moltes seran “substancials o de calat polític”. Però no es preveu canviar la normativa perquè aquells autònoms obligats a cotitzar i que hagin superat avui els 50 anys puguin rebre una prestació de jubilació malgrat que els sigui impossible arribar a la cotització mínima.

Font: Diari d’Andorra