creació societat

CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT

Li facilitem tot el procés de constitució de la seva societat:

 • Estudi i viabilitat del projecte d’inversió
 • Reserva de denominació social
 • Constitució de la societat:
  • Denominació (SL, SA)
  • Objecte social
  • Estatuts
  • Socis andorrans: dades personals
  • Socis no andorrans:
   • <10% capital social: dades personals postil·lades (passaport, antecedents penals)
   • >10% capital social:
    • Dades personals postil·lades (passaport, antecedents penals)
    • Sol·licitud d’inversió estrangera
  • Inscripció al registre
  • Nomenament d’administrador(s)
 • Assistència en la gestió diària de la seva empresa
 • Confecció de la comptabilitat i tenidoria de llibres
 • Auditoria de comptes
 • Elaboració de les declaracions-liquidacions fiscals (IS, IGI, IRNR, etc.)
 • Assessorament en matèria laboral (altes/baixes, butlletins de salari, quitances, etc.)