Tràmits Comerç

OBERTURA DE COMERÇ

Recerca de local comercial/oficina/nau industrial així com els tràmits administratius per l’obtenció del registre de comerç que són variables segons tipus establiment:

 • Reserva nom comercial
 • Sol·licitud obertura de comerç:
  • Adreça
  • Activitat
  • Contracte lloguer/escriptura compra-venda
  • Contracte extintors
  • Butlletí instal·lació elèctrica
  • Dades bancàries
  • Altra documentació segons activitat