Modificació del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social

imagesCAYNAOLIDecret del 5-06-2013 d’aprovació de la modificació de la disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social del 10 de febrer del 2010.

Es modifica la disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social, del 10 de febrer del 2010, que queda redactat de la manera següent:

“La Caixa Andorrana de Seguretat Social pot trametre per correu el full de cotització mensual als patrons domèstics o de les empreses amb cinc o menys treballadors fins al 31 de desembre del 2013.

A partir d’aquesta data les persones obligades a fer el pagament han de dur a terme la cotització de forma electrònica, autoritzar la CASS a trametre el full de cotització a través d’un correu electrònic o bé adreçar-se a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per obtenir l’imprès de cotització.

A partir de l’1 de gener del 2015 les empreses de més de cinc treballador han de dur a terme la cotització electrònica.”

Font: BOPA