Comptabilitat

COMPTABILITAT

Els números clars fan els bons empresaris. La comptabilitat ha esdevingut, amb el nou marc fiscal i comptable andorrà, un element clau del bon funcionament de les empreses. És una feina que demana dedicació i gent experta, que estigui al dia de tots els processos i de totes les pràctiques comptables, des de l’elaboració passant per la redacció de la memòria anyal fins a la presentació dels comptes al registre corresponent. El nostre equip d’expert-comptables el descarregarà d’aquesta feina, feixuga i complicada, perquè vostè i la seva organització es puguin dedicar amb tota tranquil·litat al negoci, sense haver-se de preocupar dels detalls comptables.

  • Registres comptables
  • Elaboració dels comptes segons els models oficials
  • Redacció de la memòria anyal
  • Dipòsit dels comptes al registre corresponent