L’agència tributària ha rebut unes 2.200 declaracions d’IGI

Producte de l’activitat empresarial del primer trimestre d’aquest 2013, l’agència tributària ha rebut, en xifres rodones, 2.200 declaracions per l’impost general indirecte (IGI), segons van avaçar ahir fonts de l’esmentat organisme.

Aquesta xifra inclou tant les liquidacions que han de fer les societats que facturen més de 3,6 milions d’euros anuals com les que tenen un volum de facturació que se situa entre els citats 3,6 milions i 250.000 euros. Els primers han de fer una liquidació mensual (per tant, fins ara n’haurien d’haver presentat tres, que s’inclouen en la xifra global) i, els segons, l’han de dur a terme trimestralment. Per tant, durant l’abril. Les xifres oficials definitives les ha de validar avui el consell de ministres.     La gran prova de foc per saber l’estat de salut del teixit empresarial però, també, del funcionament de l’engranatge tributari serà al juliol. Llavors s’ajuntaran les declaracions mensuals d’IGI, les trimestrals i les semestrals, que són les que han de fer les empreses més petites i, molt sovint, les que disposen de menys capacitat tècnica i humana per a la pràctica de la comptabilitat. Fonts coneixedores del teixit empresarial han afirmat que la xifra de 2.200 declaracions suposa un ritme de presentacions força notable, atès que el nivell de facturació global ha baixat també de manera destacada.

Confluència impositiva

El nombre d’empreses que facturen més de 3,6 milions és relativament baix (bancs i grans societats d’oci turístic o comercial) atès que una part ressaltable de les constructores que anys enrere arribaven a l’esmentat llindar ara no ho fan. Segons les fonts consultades, de mida mitjana (entre els 250.000 euros i els 3,6 milions esmentats) hi hauria aproximadament 2.500 empreses subjectes a tributació. La resta, el volum més notable, queda per sota dels 250.000 euros i hauran de fer la primera declaració al juliol, en què també coincideixen la liquidació de l’impost sobre els rendiments obtinguts pels no residents, la liquidació de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i la regularització de l’impost de societats. A banda, al juliol, i al servei de tràmits, cal dur a terme el dipòsit de comptes.     Les declaracions d’IGI durant el primer trimestre s’han anat fent a un bon ritme però, en cap cas, sense generar les acumulacions de gent que, per exemple, el dipòsit a compte referent a l’impost de societats va portar a l’agència tributària. De fet, segons han explicat fonts d’aquest departament, moltes de les societats que han hagut de fer fins ara la liquidació de l’IGI han optat per la via telemàtica, que dóna als declarants, aparentment, més nivell de confidencialitat. Un dels inconvenients que presenta el sistema telemàtic és que en cas de constatar algun error un cop s’han tramitat les dades les modificacions s’han de fer per la via tradicional. La telemàtica no possibilita la marxa enrere. Ara per ara, però, els declarants no haurien evidenciat excessives dificultats en el moment de fer les seves declaracions. Sí que s’han detectat alguns processos que resulten ser més complexos del que es preveia. Però l’anàlisi sobre els problemes no es farà fins després del juliol. Es preveu que llavors n’hi haurà molts més i permetran fer una fotografia millor dels elements a modificar de la llei. El ministeri ja ha deixat clar que el text serà objecte de canvis que es redactaran durant l’estiu.     L’agència tributària continua rebent declaracions aquests dies, encara que fora de termini (la data límit era el 30 d’abril). Encara que el retard hauria de suposar un recàrrec del 10% per al tributant que hagués incomplert el període fiscal corresponent, hi ha una instrucció explícita de Finances, segons les fonts consultades, que suprimeix aquest recàrrec per al primer trimestre. A partir del segon, però, la sanció sí que s’imposarà. La gran majoria de les execucions de les liquidacions es fan per càrrec bancari. L’ingrés que pot suposar per a l’Estat les primeres declaracions d’IGI no ha transcendit.     Les fonts consultades, però, han afirmat que no s’ha detectat una gran oposició a l’impost, encara que sí que s’han fet diverses demandes sobre el nivell de compliment. Per allò de si els altres no ho fan, jo tampoc ho faré. El que també ha notat l’agència tributària és la consolidació de les declaracions sobre l’impost als rendiments obtinguts pels no residents. La liquidació és trimestral. Durant el mes d’abril es van fer unes 700 declaracions. En tot el 2012 hi va haver un total de 2.250 tràmits.

Font: Diari d’Andorra