Reglament que regula les obligacions de facturació.

facturessss

Aprovat el reglament que regula les factures.

Font: Bopa