Només sis de cada deu petits empresaris liquiden l’IGI per primer cop

La botzina va sonar ahir per a totes les empreses del país.

Es tancava el termini, d’una banda, per dipositar els comptes del 2012 i, de l’altra, per realitzar diferents liquidacions fiscals (impost de societats, d’activitats econòmiques i IGI). En global, el Govern va expressar ahir la seva satisfacció pel que considera un “grau d’acompliment elevat”, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca.     

L’àmbit on pitjor nota es va obtenir va ser pel que fa a les declaracions de l’IGI de les empreses més petites, aquelles que poden fer el tràmit un cop cada sis mesos. Al juliol, per tant, era la primera vegada que ho havien de fer. A les tres de la tarda d’ahir s’havien recopilat un total de 2.581 liquidacions. Segons Cinca, això representaria aproximadament el 60% de les previstes, un percentatge que va valorar “positivament”. I és que, d’una banda, va recordar que l’estimació d’unes 4.700 amb què es treballa “està feta sobre la base d’una anàlisi dels comptes dipositats i del teixit empresarial”, però va admetre que “potser la xifra era excessiva i no respon a la realitat”.     Aquesta sensació és el que s’haurà d’acabar de comprovar en el futur. Primer, amb les declaracions que puguin arribar els propers dies fora de termini. “Segur que la dada pujarà”, va avançar el ministre de Finances, tot recordant que “amb els altres grups [empreses que fan el tràmit mensualment o trimestralment] també hi va haver retards” els primers mesos d’aplicació de la figura tributària. La clau passa, al seu entendre, per “fer una reflexió i posar en pràctica mecanismes per ajudar qui no ho ha fet, sigui per desconeixement o per dificultats, i que sigui acompanyat en aquest procés”.

IGI estabilitzat Pel que fa a les altres declaracions de l’IGI, durant el juliol se n’han tramitat 198 de grans empreses que fan la liquidació mensualment i 1.338 de mitjanes, que ho fan trimestralment. Cinca va apuntar que això suposa una “estabilització” de prop de 200 liquidacions pel que fa al primer grup i 1.600 en el segon. El ministre va mostrar-se convençut que, segons es vagi coneixent millor el funcionament de la nova fiscalitat, aquesta normalització també s’anirà aconseguint per a les petites empreses.     Al llarg de juliol també s’ha hagut de tramitar la regularització del pagament de l’impost de societats (IS) i el d’activitats econòmiques (IAE) del 2012. En el primer cas, s’han rebut 3.234 liquidacions, que suposen el 80% de les empreses que, el setembre passat, van fer el pagament a compte que marca la legislació. Pel que fa a l’IAE, aquest percentatge encara és superior i arriba al 92%, amb un total de 2.572 declaracions ahir a les tres de la tarda. “Es tracta d’uns bons nivells d’acompliment per ser el primer cop”, va afirmar el ministre portaveu.     Cinca també va voler fer una valoració optimista del fet que un de cada cinc tràmits realitzats s’hagin fet mitjançant Internet, una via que, va assegurar, cal potenciar de cara a futurs exercicis. “És una dada força significativa, però no suficient”, va apuntar. Així, va expressar la voluntat per part de l’executiu de “posar mitjans perquè n’hi hagi més” ja que, va destacar, “això també es pot convertir en un element facili­tador”.

Comptabilitats Les dades dels dipòsits de comptes també van ser ben rebudes per l’executiu. En total, se’n tenen registrades 6.732 –entre model normal, simplificat i la declaració jurada d’aquelles empreses amb ingressos inferiors a 150.000 euros anuals–, que representen un 27,5% més que l’any passat. Cinca, a més, va destacar que moltes societats que ho han fet pel primer cop han regularitzat les dades d’exercicis anteriors. “És una obligació que està molt consolidada”, va afirmar.

Font: Diari Andorra