Posts

IRPF

La pressió de darrera hora no varia l’IRPF que s’aprova avui

Cinc-cents noranta dies després que el cap de Govern posés sobre la taula de la Cambra de Comerç les pistes més clares i fermes del que havia de ser l’IRPF, la llei que regula l’impost arriba avui a l’hemicicle del Consell.

Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i impost indirecte sobre la producció interna

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la regularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, i havent notificat individualment les liquidacions respectives, es notifica als obligats tributaris dels impostos esmentats que s’ha iniciat el període de constrenyiment, el qual ha donat lloc a l’aplicació del corresponent recàrrec de constrenyiment.Per regularitzar la situació, els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits.

Font: BOPA

La futura llei de comerç electrònic inclourà sancions de fins a 100.000 euros

El consell de ministres va donar ahir llum verd al projecte de llei reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Caixa Andorrana de Seguerat Social (CASS)

Els autònoms demanen més facilitats a la CASS

La CASS va emetre ahir un comunicat on recordava que, a partir del 13 de febrer, aquells treballadors per compte propi que tinguin un deute amb la parapública que estiguin pagant a terminis podran gaudir de prestacions sanitàries.

Satisfacció de Govern pel compliment de l’IGI

Amb un grau d’acompliment del 94,49%.

Així s’ha tancat el primer any de vigència de l’impost general indirecte (IGI), segons el balanç fet públic ahir per un Govern que considera que les dades evidencien “un nivell de normalitat molt important” i que és “satisfactori”, ja que “hi ha un bon assentament”. Sobre la recaptació, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va avançar que s’espera que quedi lleugerament per sobre de l’estimació inicial, que era d’uns 100 milions d’euros. Read more