Posts

Impost General Indirecte (IGI )

Decret del 27-11-2013 de modificació del Reglament de l’impost general indirecte

Es modifica l’article 27 del Reglament de l’impost general indirecte a fi de suprimir l’obligatorietat de presentar la declaració resum anual mitjançant el formulari 990.

Font: BOPA