Posts

Llei en què s’estableixen mesures contra la morositat

S’introdueix una innovació segons la qual el venciment de certes obligacions es fixa per llei en una data determinada, i fa néixer el dret a percebre interessos de mora sense necessitat d’un requeriment. Read more