Posts

Caixa Andorrana de Seguerat Social (CASS)

Modificació de les lleis 25/2011 i 17/2008, de la seguretat social

CASS Read more

portada conferiencia

Model econòmic i fiscalitat: Andorra a la cruïlla de camins

portada conferiencia Read more

Expedients sancionadors a les societats que no han efectuat el dipòsit dels comptes anuals

imagesCAOI4PJM Read more

Modificació del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social

imagesCAYNAOLI Read more

Caldrà cotitzar 15 anys per cobrar pensió de jubilació