Posts

La variació anual de l’IPC se situa en un 0,0%

El Govern ha aprovat el decret pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2013. Aquesta variació ha estat del +0,0%. Concretament, la variació anual de l’IPC al mes de desembre del 2013 se situa al +0,0% (el novembre del 2013 va ser del -0,1%) i registra una variació mensual del -0,2% (desembre 2012: -0,2%). Estadística assenyala que per aquest mes pugen les variacions de preus als grups alimentació, vestit i calçat i transport, mentre que en canvi baixen les variacions de preus als grups salut, esbarjo, ensenyament i béns i serveis diversos. La variació anual de la inflació subjacent (que es calcula recollint tots els preus de l’IPC a l’excepció dels productes amb preus més volàtils i no estacionals) és del +0,4% al mes de desembre.

Font: Bon dia

Llei en què s’estableixen mesures contra la morositat

S’introdueix una innovació segons la qual el venciment de certes obligacions es fixa per llei en una data determinada, i fa néixer el dret a percebre interessos de mora sense necessitat d’un requeriment. Read more

Impost General Indirecte (IGI )

Decret del 27-11-2013 de modificació del Reglament de l’impost general indirecte

Es modifica l’article 27 del Reglament de l’impost general indirecte a fi de suprimir l’obligatorietat de presentar la declaració resum anual mitjançant el formulari 990.

Font: BOPA

Els autònoms deutors podran tenir cobertura de la CASS

Els treballadors autònoms que des del 2009 tenien l’obligació de cotitzar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i no ho han fet fins ara, i per tant tenen contret un deute amb la parapública que els impediria estar coberts per la Seguretat Social fins que no haguessin abonat el total de l’impagat, podran tenir cobertura a partir del moment que iniciïn el reintegrament, que podrà ser fraccionat. Read more

Centenars d’autònoms deuen milers d’euros a la CASS

Dissabte finalitza el termini perquè els autònoms que tenien el negoci obert abans del novembre del 2009 es donin d’alta com a cotitzants de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Read more