Pla Estratègic

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

El creixement d’una empresa passa per la planificació del seu futur a curt, mitjà i llarg termini. És una feina complicada en un món que canvia molt ràpidament i que precisa d’un equip dedicat i experimentat. Li proposem tota mena de solucions adaptades a les seves necessitats i als seus problemes. Farem el camí amb vostè, des de la recerca de finançament fins a l’avaluació dels resultats. Amb les nostres propostes de planificació estratègica tindrà totes les claus en mà del futur del seu negoci amb la possibilitat de fer el seguiment complet de la seva evolució.

  •  Estudis de viabilitat de projectes i inversions
  •  Valoracions d’empreses i patrimonis
  •  Elaboració del pla de desenvolupament estratègic d’empresa
  •  Projeccions economicofinanceres i anàlisi de sensibilitat
  •  Desenvolupament del pla d’accions
  •  Elaboració dels indicadors
  •  Seguiment i anàlisi dels indicadors
  •  Assistència en la recerca de finançament