Modificació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

3El dia 19 de desembre s’aprovà la modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Aquesta modificació s’ha publicat el 15 de gener de 2014 i entrarà en vigor al cap de 30 dies des de la seva publicació.

Font: BOPA