La variació anual de l’IPC se situa en un 0,0%

El Govern ha aprovat el decret pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2013. Aquesta variació ha estat del +0,0%. Concretament, la variació anual de l’IPC al mes de desembre del 2013 se situa al +0,0% (el novembre del 2013 va ser del -0,1%) i registra una variació mensual del -0,2% (desembre 2012: -0,2%). Estadística assenyala que per aquest mes pugen les variacions de preus als grups alimentació, vestit i calçat i transport, mentre que en canvi baixen les variacions de preus als grups salut, esbarjo, ensenyament i béns i serveis diversos. La variació anual de la inflació subjacent (que es calcula recollint tots els preus de l’IPC a l’excepció dels productes amb preus més volàtils i no estacionals) és del +0,4% al mes de desembre.

Font: Bon dia