Estudis de Mercat

ESTUDIS DE MERCAT

El seu negoci respon a la demanda del mercat? Està arribant a tots els seus clients potencials? Quin marge de creixement té? Quins productes o quins serveis tenen més acceptació? En el mercat global les tendències canvien ràpidament i la seva organització ha de saber adaptar-se a les noves exigències o a les noves demandes. Per això cal conèixer exactament a quin mercat es dirigeix i quines expectatives aquest té per vostè. Amb les nostres propostes d’estudi de mercat li podem oferir una visió complerta, detallada per segments o centrada en la satisfacció dels seus clients que li permetran prendre les millors decisions pel seu negoci amb flexibilitat i rapidesa.

  •  Estudis de mercat
  •  Enquestes estructurades tipus «òmnibus»
  •  Mystery shopping – Client misteri
  •  Estudis de clientela, elaboració, valoració i seguiment de l’índex de satisfacció
  •  Pla de màrqueting
  •  Enquestes quantitatives sobre mostres àmplies
  •  Anàlisi estadística de tot tipus (tipològica, «clúster», multifactorial…)
  •  Enquestes qualitatives sobre mostres reduïdes
  •  Entrevistes individuals semi-directives i tècniques de grup («focus grup»)